Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort vianieprzygoda nieprzygoda
nie umiem cię pocieszyć kiedy patrzysz w przeszłość
ale mogę wziąć dobre wino i pójść tańczyć w deszczu z tobą
— płomień 81 . trudno mnie kochać
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viarapraprap rapraprap
Chciałbym Ciebie mieć tu, a Ty znów mi się przyśnisz,
albo wrócę myślami do czasu kiedy ostatnio rozmawialiśmy.
— Edzio
Reposted fromMissMurder MissMurder viarapraprap rapraprap
Nie piłem, a jeśli, to mało,
Żyłem i żyć mi się chciało.
Byłem zwykłym przechodniem.
Mało wiedziałem o świecie i sobie.
— Pezet-Byłem
Reposted frompastelowe pastelowe viaPezet Pezet
like, hasztag, inspiration, motivation and healthy life
— guova - jak oryginał
Reposted byaurinko aurinko
nie mamy dziś wiele do stracenia
wszystko co mieliśmy
czas mam zabrał, albo pozmieniał
albo od dawna nie ma to już dla nas znaczenia
— guova - pod wodą
Reposted byaurinko aurinko
chce ci powiedzieć, ze jak patrzę na ciebie to
robi mi się gorąco
— guova - dresiarski lovesong
Reposted byaurinko aurinko
Na uczucie miłości składają się oczekiwania każdej ze stron. Zawierają świadome i nieświadome potrzeby, które wpływają nie tylko na to, jak kochamy, ale też jak czujemy się kochane.
— Newsweek
Reposted fromagatiszka agatiszka
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
2211 270d 390
Reposted fromunco unco viaSkydelan Skydelan
za dużo pan myśli i się potem panu miesza.
— 12 gniewnych ludzi
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaSkydelan Skydelan
2854 ca5f 390
Reposted frompesy pesy viaRudeGirl RudeGirl

Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.

— Haruki Murakami "Kronika ptaka nakręcacza"
Reposted fromaleander aleander

November 10 2019

5215 6d0f 390
Ja nie mam recepty na szczęście
Ni licencji na inteligencję
Nie mam lekarstwa na strach
A na optymizm rzadko mnie stać
— Happysad
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham. 
— Marek Hłasko
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl