Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
bo czasem już nie wiemy co mamy robić, gdy każą nam latać znów, a już nie mamy sił żeby chodzić... 
— Miuosh
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
6801 68f6 390
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
4366 8d21 390
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
I jeszcze mam teraz Ciebie - nie wolno mi umrzeć, bo byś płakała
— Jacek Podsiadło "Być może nalezało mówić"
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
Nie ma nikogo,
Kto kocha mnie lepiej niż Ty.
Uszczęśliwia mnie,
Sprawia, że czuję się w ten wyjątkowy sposób.
— nic nowego..
Reposted fromholdmy holdmy
9725 2bfb 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Reposted fromFlau Flau
9792 962d 390
"Dzieli ich właściwie wszystko, Łączy zaledwie.  .miłość" 
Reposted fromokruszek-13 okruszek-13
9804 7c5b 390
Reposted fromokruszek-13 okruszek-13
9855 c1fd 390
Reposted fromlouse louse
9856 5a19 390
Reposted fromkiedybuchniemajem kiedybuchniemajem
9858 ba55 390
Reposted fromkiedybuchniemajem kiedybuchniemajem

Reposted fromzedwvfracxsq zedwvfracxsq
"Najbardziej nieprzystępna kobieta to taka, która pamięta, że ma nieogolone nogi i okolice bikini. Bałagan się nie liczy. Bałagan liczył się dekadę temu".
— haha Pokolenie Ikea.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl