Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
I jeszcze mam teraz Ciebie - nie wolno mi umrzeć, bo byś płakała
— Jacek Podsiadło "Być może nalezało mówić"
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
Nie ma nikogo,
Kto kocha mnie lepiej niż Ty.
Uszczęśliwia mnie,
Sprawia, że czuję się w ten wyjątkowy sposób.
— nic nowego..
Reposted fromholdmy holdmy
9725 2bfb 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Reposted fromFlau Flau
9792 962d 390
"Dzieli ich właściwie wszystko, Łączy zaledwie.  .miłość" 
Reposted fromokruszek-13 okruszek-13
9804 7c5b 390
Reposted fromokruszek-13 okruszek-13
9855 c1fd 390
Reposted fromlouse louse
9856 5a19 390
Reposted fromkiedybuchniemajem kiedybuchniemajem
9858 ba55 390
Reposted fromkiedybuchniemajem kiedybuchniemajem

Reposted fromzedwvfracxsq zedwvfracxsq
"Najbardziej nieprzystępna kobieta to taka, która pamięta, że ma nieogolone nogi i okolice bikini. Bałagan się nie liczy. Bałagan liczył się dekadę temu".
— haha Pokolenie Ikea.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback
9865 a0db 390
Reposted fromkiedybuchniemajem kiedybuchniemajem
9867 090a 390
Reposted fromkiedybuchniemajem kiedybuchniemajem

June 02 2015

Reposted fromemcix emcix vianastypsychotic nastypsychotic
9539 0f5c 390

Cofaj się tylko po to, by wziąć rozbieg.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaHannna Hannna
9912 8505 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaHannna Hannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl