Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2020

Jak ty to robisz? Tak dobrze wychwytujesz czyjeś najgłębsze uczucia? To musi być męczące.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
9022 63e7 390
Reposted fromcrosslab crosslab viabadblood badblood
Co nas zmusza do robienia tego, co robimy, chociaż w głębi duszy pragniemy się uwolnić od tego wszystkiego?
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
Wygląda na to, że każde pokolenie musi przeżyć swoją wojnę.
— Krystyna Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
5344 01a3 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabadblood badblood
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viabadblood badblood
1132 da71 390
Piotr C. „# To o nas”
8916 e75f 390
Jeśli walczysz, wygrywasz albo przegrywasz. Jeśli nie walczysz, przegrywasz.
— John Marsden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy

March 25 2020

Noc jest tą porą, kiedy myśli wszystkich ludzi spotykają się, więc może jesteśmy teraz razem?
— Jarosław Borszewicz
Reposted frommissljud missljud
8911 3e31 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
8910 32e6 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

March 24 2020

6062 06e1 390
Reposted byaknatazscerebellum
7964 db63
Reposted fromGIFer GIFer

Będziesz kiedyś bardzo szczęśliwa. - powiedziało życie - Ale najpierw sprawię, że będziesz silna.

— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Często kocha się “z przerwami”. To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, “że można wytrzymać” i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromlovvie lovvie
8541 e275 390
Reposted fromSphinx Sphinx

March 21 2020

Strach przed lataniem i głód doświadczeń Wstyd przed mówieniem sobie "nie wiem"
— Myslovitz "Mieć czy być"
Reposted fromxalchemic xalchemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl