Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2020

9835 75a3 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazyta zyta
0449 5686 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRudeGirl RudeGirl
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viatake-care take-care
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viatake-care take-care
2602 4d9c 390
jakieś słodkie słowa
3060 b27b 390
Adam Asnyk - Szkoda!
Reposted fromsoftboi softboi vianutt nutt
5581 728b 390
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadziewcze dziewcze
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viairmelin irmelin
1474 3d00 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka
1007 5e1c 390
Reposted bykirstenow kirstenow
1005 dd3e 390
Reposted bysunakoexistentialmangoeGEEK1TabslavangordonPorannyv2pxgpunktschmitzSanthekrolikteiseiinteressiert-mich-netkagelanderer-tobikokolokootterinajarlaxledesinteressementfutureiscomingamiljakellerabteiltake-me-to-ScotlandxchocolatexLuukkaPsaikostrzepymolotovcupcakecyronisYarrickdevloqueMerelyGiftedecrivainskillzmcflyikariKarBerlilaschwarzMissDeWordeTokyoMEWSzoriahesiamelazoraxanimaresknicciekawegobehindmyeyelidslempirefxckyoxmanxxfoumoredreamspleasetpexi

February 06 2020

4179 ae10 390
Reposted by0atagagrovlyjazzieeawakenedcontigopchamtensyfmyszkaminnielilikoiinsanedreamerjustonebulletvxcq
4159 acdf 390

February 03 2020

7683 0151 390
Reposted fromGalGadot GalGadot viaVostok Vostok
5574 6725 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaVostok Vostok
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaVostok Vostok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl